Welcome to TCGS Thailand Classical Guitar Society

tcgslogo

ยินดีต้อนรับสู่ Thailand Classical Guitar Society


คนทุกคนล้วนมีดนตรีในหัวใจ เปรียบเสมือนมีเมล็ดพันธ์ทางดนตรีอยู่แล้ว
หากต้องการพัฒนาก็เพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะดูแล เลี้ยงดูหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยแก่เมล็ดพันธ์นั้นห้งอกงาม
การรดน้ำใส่ปุ๋ยต้องอยู่ในความพอดีและถูกต้อง เมล็ดพันธ์นั้นก็จะงอกงามเป็นต้นและมีดอกผลให้ชื่นชม

กีตาร์คลาสสิกเป็นศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงได้
หากมีผู้แนะนำหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก็คงจะดีกว่าต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาถึงพื้นฐานที่ถูกต้อง ีผู้แนะนำหรือครูจะช่วยย่นระยะเวลาและปูพื้นฐานที่ดี
แต่ควรระวังว่า ผู้แนะนำหรือครูเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะชี้นำทาง หากเข็มทิศไม่แม่นยำ ก็อาจจะชี้ไปในทิศทางที่ผิดพลาด ทำให้ผู้เรียนเสียทั้งทรัพยากรและเวลาเช่นกัน
เปรียบเสมือนการหลงทางยิ่งหลงนานยิ่งเสียเวลา ควรหาข้อมูลก่อนเดินทางจะดีกว่านะครับ

 

กมล อัจฉริยะศาสตร์
kamol2 7strings 8 strings 10strings

เริ่มหัดกีตาร์ด้วยตนเอง เริ่มเรียนกีตาร์แต่ถูกบอกให้ไปทำอย่างอื่นเพราะคงไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรี
(ไม่ได้โกรธ.....เล่นให้ครูดูไม่ได้เพราะไม่มีกีตาร์เป็นของตนเอง) เมื่อไม่มีพรสวรรค์ จึงต้องอาศัยพรแสวง .......
เมื่อมีกีตาร์(ราคา 100 บาท) และได้เรียนพื้นฐานกีตาร์คลาสสิกจาก อ. เสถียร แสงสืบชาติ 1 ปี
พอเงินหมด.....ออกมาหัดกีตาร์ด้วยตนเองอีกครั้ง(จนถึงปัจจุบัน)
เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ปี1 ได้มีโอกาสเรียนทฤษฎีดนตรีสากลกับ ศาสตราจารย์ กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ฃักฃวนให้สอบเทียบการเล่นกีตาร์กับสถาบัน Trinity College of Music
เพื่อเป็นต้นแบบบุกเบิกของไทย
เพราะในสมัยนั้นไม่ค่อยมีคนไทยสอบวิชากีตาร์คลาสสิกจากสถาบันนี้มาก่อน
จึงสนใจศึกษาวิชากีตาร์คลาสสิกในระบบยุโรป อย่างจริงจัง
เริ่มสอนกีตาร์คลาสสิกแบบส่วนตัวตามบ้าน ก่อนที่จะเริ่มเข้าเป็นครูประจำสอนกีตาร์คลาสสิกในสถาบันดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน
พอมีรายได้อยู่บ้างก็เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ
จากนักเล่นกีตาร์ที่มีชื่อเสียงในยุโรป
จากการแนะนำของเพื่อนนักกีตาร์ต่างประเทศ แต่ไม่ใช่การเรียนเต็มรูปแบบในสถาบัน เป็นเพียงการเรียนส่วนตัว เนื่องจากต้องหาเงินเรียนเอง สอนกีตาร์อยู่มากกว่า 15 ปี ่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุขุมวิท
แต่ยังคงสอนกีตาร์ควบคู่ไปด้วย จนในที่สุดออกจากสถาบันเพื่อมาสอนกีตาร์ในแนวทางที่ตนเองถนัด(ยุโรป) เพื่อทำในสิ่งที่คิดและมุ่งหวัง นำเอาประสบการณ์ที่ผิดพลาดของตนเองมาแก้ไขบอกกล่าว
เพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่เสียเวลา ทำผิดพลาด
จากการที่ได้ศึกษาเพิ่มกับนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงในยุโรปและอเมริกา และนำแนวทางการศึกษากลับมา
เพื่อจัดตั้ง Bangkok Guitar Society ขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ซึ่งประสบความสำเร็จและนำไปสู่การจัดตั้ง
Thailand Classical Guitar Society ในปี ค.ศ. 1999 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกีตาร์คลาสสิก
สู่ผู้สนใจศึกษาทั่วประเทศไทย จึงใช้นาม Thailand Classical Guitar Society ขึ้นมา
ต่อมาสนใจศึกษาการพัฒนาสอนเด็กเล็กให้สามารถเรียนกีตาร์ได้ดี จึงนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
ทำให้นักเรียนที่มีอายุน้อยสามารถเข้าแข่งขันชนะเลิศในระดับนานาชาติ ภายใต้แนวความคิด สนุกและไม่กดดัน


เส้นทางในอดีต

เคยสอนกีตาร์คลาสสิกที่ สถ่าบันดนตรีสยามกลการ (ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒน์(ประสานมิตร)
สถ่าบันดนตรีสยามกลการ (สุขุมวิท)
มหาวิทยาลัย มหิดล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์ดนตรี)
ปัจจุบันไม่ได้สอนที่มหาวิทยาลัยใดๆแล้วเพราะความไม่ชอบการเดินทาง
ไม่เคยเป็นแชมป์กีตาร์เพราะไม่เคยเข้าแข่งกีตาร์ที่ใดเลย
(มีแต่เคยสอนแชมป์กีตาร์คลาสสิกแต่ก็ไม่เคยส่งเข้าแข่ง
นอกจากแนะให้ไปสมัครเอง โดยใช้บทเพลงที่เคยเรียน)
สร้างสรรค์งาน Audio CD ชุด กีตาร์ลายไทย (เพลงไทยเดิมที่บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิก 2 Album)
เป็นแผ่นซีดี เพลงไทยเดิม บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกทั้งชุด

Guitar Lai Thai vol.1

Guitar Lai Thai vol.2

 

ปัจจุบัน

สอนกีตาร์คลาสสิก
ที่ TCGS (Thailand Classical Guitar Society) สุขุมวิท 71
(ตั้งแต่พื้นฐาน ถึง ระดับ ครู)
ดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสและผู้ก่อตั้ง BGS (Bangkok Guitar Society)
ประธานผู้ก่อตั้ง TCGS (Thailand Classical Guitar Society)

TCGSlogo

logo
Thailand Classical Guitar Society

Bangkok Guitar Society
house7

Useful Links www.bangkokguitar.com

next