ห้องสมุดดนตรีหลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGS(LEVEL-3)


- เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ชั้นสูงต่างๆ
อาทิเช่น Golpe, Tambora, Campanela, Pizzicato, Rasgueado
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- การวิเคราะห์เจาะลึกถึงบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- แบบฝึกหัด ( Studies & Exercises ) ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์ให้ก้าวหน้าขึ้น
- เรียนรู้บทเพลงในยุคต่างๆ อาทิเช่น
- บทเพลงในยุค Renaissance
- บทเพลงในยุค Baroque
- บทเพลงในยุค Classic
- บทเพลงในยุค Romantic
- บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900

สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Grade-7 Grade-8- เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ชั้นสูง
อาทิเช่น Tremolo , Tabalet ,
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- การตั้งลดสายที่สามเป็น ฟา# (F#)
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- การวิเคราะห์เจาะลึกถึงบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ octave harmonic
- แบบฝึกหัด ( Studies & Exercises ) ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์ให้ก้าวหน้าขึ้น
- เรียนรู้บทเพลงในยุคต่างๆ อาทิเช่น
- บทเพลงในยุค Renaissance
- บทเพลงในยุค Baroque
- บทเพลงในยุค Classic
- บทเพลงในยุค Romantic
- บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900


สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Grade-7 Grade-8

<< Previous

THAI HOME