ห้องสมุดดนตรีหลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGS(LEVEL-6)


หลักสูตรการเรียบเรียงบทเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก

- ศึกษาทฤษฎีดนตรีที่ใช้ในการเรียบเรียงบทเพลงที่ใช้
ในการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิก ( Music Theory )
- รูปแบบของการเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranging )
- ทางเดินของคอร์ด( Chord Progression )
- หลักการประพันธ์เพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก( Composition )

<< Previous

THAI HOME