หัดกีตาร์ด้วยตนเอง # 2

การจัดวางกีตาร์และท่านั่ง


การจัดองค์ประกอบของกีตาร์ให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้เล่น เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีอยู่หลายวิธีที่นิยมกัน แต่มีท่าที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุดก็คือ
การจัดวางกีตาร์ให้อยู่ในลักษณะทำมุมกับตัวผู้เล่นประมาณ 45 องศา
ซึ่งการเล่นกีตาร์คลาสสิกจำเป็นอย่่างยิ่งที่กีตาร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง
เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรเลง ดังนั้น การนั่งเล่นจึงเป็นท่าดูจะเหมาะสมมากที่สุด และการที่จะทำให้กีตาร์อยู่ในตำแหน่งที่ทำมุมพอดีกับร่างกาย
จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างเข้ามาช่วยเช่น

 

ที่วางเท้า (Footstool)

เป็นอุปกรณืที่ใช้วางเท้าซ้ายซึ่งจะวางกีตาร์อีกทีหนึ่ง หนุนให้กีตาร์ทำมุมกับร่างกายซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสมในการเล่นกีตาร
์(ในภาพข้างล่าง)

 
ในอดีตมีการนำเอาอุปกรณ์ที่ช่วยยึดตัวกีตาร์ให้มั่นคงและทำมุมกับร่างกาย
เช่นเดียวกัน
อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเรียกตามลักษณะว่า Tripodแต่ในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ในการจัดวางกีตาร์ได้รับการพัฒนาไปหลายรูปแบบ
ซึ่งมักจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผู้ผลิิต อาทิเช่น Guitar Rest , Guitar Support , ergoplay เป็นต้น
แต่จุดประสงค์หลักคือ การจัดวางให้กีตาร์อยู่ในมุมที่สะดวกในการเล่น นั่นเองซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เข้ามาแทน ที่วางเท้า(Footstool) เพื่อทำให้การนั่งเล่นกีตาร์นั่งได้นานขึ้นและลดอาการ
ปวดหลังและเมื่อยล้าของผู้เล่นได้ เพราะเป็นท่านั่งที่เป็นธรรมชาติขึ้นแต่ผู้เล่นกีตาร์หลายท่านก็ยังคงคุ้นเคยกับการใช้ที่วางเท้า ( Footstool ) อยู่ ยังมีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับท่านั่ง และการจัดวางกีตาร์ให้เหมาะสม ซึ่งจะนำมาบอกเล่ากันในโอกาสหน้าครับ


Useful Links : www.bangkokguitar.com

back next

home